Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:16, 28/11/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,370 21,390 21,405
AUD 18,066 18,098 18,355
CAD 18,720 18,795 18,939
CHF 21,910 22,033 22,315
EUR 26,445 26,518 27,528
GBP 33,304 33,491 33,784
JPY 179.96 180.35 181.69
SGD 16,281 16,354 16,519
THB 623 673
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:16, 28/11/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,504,000 3,514,000
XAU 3,504,000 3,514,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Vị trí và yêu cầu tuyển dụng