Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 13:29, 26/05/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,770 21,790 21,850
AUD 16,900 16,931 17,152
CAD 17,545 17,615 17,779
CHF 22,691 22,819 23,124
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:29, 26/05/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,120,000 3,270,000
XAU 3,489,000 3,499,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng