Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:53, 23/08/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,140 21,160 21,230
AUD 19,559 19,594 19,871
CAD 19,194 19,271 19,441
CHF 22,891 23,020 23,350
EUR 27,838 27,914 28,219
GBP 34,756 34,952 35,280
JPY 202.49 202.93 204.78
SGD 16,787 16,863 17,055
CNY 3,436 3,436 3,444
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:19, 22/08/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.640.000, 3.644.000,
SBJ 3.640.000, 3.644.000,
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Giao dịch viên