Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:43, 22/11/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,300 21,320 21,400
AUD 18,334 18,367 18,650
CAD 18,857 18,933 19,105
CHF 21,755 21,878 22,188
EUR 26,232 26,305 26,617
GBP 33,081 33,268 33,607
JPY 180.13 180.52 182.13
SGD 16,264 16,337 16,525
THB 622 674
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:43, 22/11/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,535,000 3,545,000
XAU 3,535,000 3,545,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Chuyên viên Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp