Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:58, 06/03/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,300 21,320 21,380
AUD 16,472 16,502 16,762
CAD 16,971 17,040 17,170
CHF 21,556 21,678 22,075
EUR 23,326 23,390 23,670
GBP 32,202 32,383 32,688
JPY 176.55 176.94 178.93
SGD 15,431 15,501 15,658
THB 628 680
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:58, 06/03/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,100,000 3,250,000
XAU 3,527,000 3,537,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Chuyên viên Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp