Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:51, 21/04/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,530 21,550 21,620
AUD 16,544 16,574 16,758
CAD 17,482 17,552 17,695
CHF 22,209 22,334 22,641
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:51, 21/04/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,200,000 3,050,000
XAU 3,510,000 3,500,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng