Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 13:49, 26/01/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,300 21,320 21,380
AUD 16,668 16,698 16,959
CAD 17,015 17,083 17,214
CHF 23,816 23,950 24,569
EUR 23,687 23,753 24,033
GBP 31,714 31,893 32,196
JPY 179.7 180.1 182.14
SGD 15,717 15,788 15,950
THB 625 688
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:49, 26/01/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,280,000 3,400,000
XAU 3,554,000 3,564,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011