Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:41, 30/03/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,480 21,500 21,570
AUD 16,463 16,493 16,762
CAD 16,936 17,004 17,141
CHF 21,991 22,115 22,534
EUR 23,199 23,263 23,554
GBP 31,674 31,852 32,172
JPY 179.15 179.54 181.64
SGD 15,526 15,597 15,762
THB 630 682
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:41, 30/03/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,000,000 3,150,000
XAU 3,520,000 3,530,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011