Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 08:26, 06/10/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,410 22,430 22,490
AUD 15,762 15,791 15,990
CAD 17,007 17,075 17,226
CHF 22,729 22,857 23,155
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:26, 06/10/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,900,000 3,050,000
XAU 3,375,000 3,385,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng