Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 08:30, 02/12/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,440 22,460 22,530
AUD 16,304 16,333 16,564
CAD 16,688 16,755 16,908
CHF 21,642 21,764 22,045
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:30, 02/12/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,300,000 3,310,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng