Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo thường niên

b1.gif2013 .................................................. pdf2.gif
b1.gif2012 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2011 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2010 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2009 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2008 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2007 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2006 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2005 ................................................... pdf2.gif
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:28, 27/04/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,530 21,550 21,620
AUD 16,744 16,775 17,002
CAD 17,598 17,668 17,843
CHF 22,343 22,469 22,779
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:28, 27/04/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,050,000 3,200,000
XAU 3,497,000 3,507,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen