Báo cáo thường niên

b1.gif2013 .................................................. pdf2.gif
b1.gif2012 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2011 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2010 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2009 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2008 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2007 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2006 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2005 ................................................... pdf2.gif
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:57, 27/03/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,460 21,480 21,550
AUD 16,620 16,650 16,912
CAD 17,103 17,171 17,302
CHF 21,942 22,066 22,474
EUR 23,195 23,259 23,539
GBP 31,625 31,803 32,107
JPY 178.97 179.37 181.38
SGD 15,545 15,615 15,774
THB 630 682
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:57, 27/03/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,000,000 3,150,000
XAU 3,526,000 3,536,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen
Báo cáo thường niên