Báo cáo thường niên

b1.gif2013 .................................................. pdf2.gif
b1.gif2012 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2011 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2010 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2009 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2008 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2007 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2006 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2005 ................................................... pdf2.gif
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:08, 26/11/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,370 21,390 21,400
AUD 18,117 18,150 18,423
CAD 18,851 18,927 19,090
CHF 21,937 22,060 22,364
EUR 26,490 26,563 26,864
GBP 33,282 33,470 33,794
JPY 180.53 180.93 182.45
SGD 16,314 16,388 16,569
THB 623 674
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:08, 26/11/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,530,000 3,540,000
XAU 3,530,000 3,540,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen
Báo cáo thường niên