Báo cáo thường niên

b1.gif2013 .................................................. pdf2.gif
b1.gif2012 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2011 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2010 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2009 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2008 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2007 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2006 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2005 ................................................... pdf2.gif
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:01, 18/04/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,050 21,070 21,120
AUD 19,518 19,553 19,811
CAD 19,004 19,080 19,230
CHF 23,581 23,714 24,041
EUR 28,915 28,994 29,274
GBP 35,063 35,261 35,556
JPY 204.57 205.02 206.71
SGD 16,681 16,757 16,931
CNY 3,387 3,391
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:35, 18/04/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,538,000 3,548,000
SBJ 3,538,000 3,548,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen
Báo cáo thường niên