Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo thường niên

b1.gif2013 .................................................. pdf2.gif
b1.gif2012 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2011 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2010 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2009 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2008 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2007 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2006 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2005 ................................................... pdf2.gif
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:26, 06/10/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,410 22,430 22,490
AUD 15,762 15,791 15,990
CAD 17,007 17,075 17,226
CHF 22,729 22,857 23,155
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:26, 06/10/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,900,000 3,050,000
XAU 3,375,000 3,385,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng