Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo thường niên

b1.gif2013 .................................................. pdf2.gif
b1.gif2012 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2011 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2010 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2009 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2008 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2007 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2006 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2005 ................................................... pdf2.gif
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:40, 01/12/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,440 22,460 22,530
AUD 16,218 16,248 16,478
CAD 16,713 16,780 16,933
CHF 21,600 21,721 22,002
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:40, 01/12/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,300,000 3,310,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng