Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo thường niên

b1.gif2013 .................................................. pdf2.gif
b1.gif2012 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2011 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2010 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2009 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2008 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2007 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2006 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2005 ................................................... pdf2.gif
Untitled 1
Cập nhật lúc 13:59, 26/07/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,250 22,270 22,330
AUD 16,615 16,645 16,868
CAD 16,744 16,811 16,959
CHF 22,369 22,495 22,786
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:59, 26/07/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,633,000 3,647,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng