Báo cáo thường niên

b1.gif2013 .................................................. pdf2.gif
b1.gif2012 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2011 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2010 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2009 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2008 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2007 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2006 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2005 ................................................... pdf2.gif
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:22, 31/07/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,190 21,210 21,260
AUD 19,690 19,726 19,874
CAD 19,345 19,423 19,525
CHF 23,163 23,293 23,457
EUR 28,311 28,389 28,522
GBP 35,652 35,853 36,007
JPY 204.45 205.9 207.09
SGD 16,892 16,968 17,153
CNY 3,430 3,430 3,440
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:20, 30/07/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,663,000 3,668,000
SBJ 3,663,000 3,668,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen
Báo cáo thường niên