Báo cáo thường niên

b1.gif2013 .................................................. pdf2.gif
b1.gif2012 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2011 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2010 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2009 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2008 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2007 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2006 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2005 ................................................... pdf2.gif
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 10:07, 23/04/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,060 21,080 21,130
AUD 19,483 19,518 19,776
CAD 18,975 19,051 19,200
CHF 23,574 23,707 24,033
EUR 28,941 29,021 29,301
GBP 35,178 35,376 35,672
JPY 203.57 205.02 206.71
SGD 16,632 16,708 16,881
CNY 3,384 3,388
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:23, 23/04/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,530,000 3,540,000
SBJ 3,530,000 3,540,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen
Báo cáo thường niên