Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo thường niên

b1.gif2013 .................................................. pdf2.gif
b1.gif2012 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2011 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2010 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2009 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2008 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2007 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2006 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2005 ................................................... pdf2.gif
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:02, 29/08/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,420 22,440 22,520
AUD 15,952 15,981 16,218
CAD 16,858 16,926 17,090
CHF 23,021 23,151 23,476
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:02, 29/08/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,900,000 3,050,000
XAU 3,390,000 3,440,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng