Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo thường niên

b1.gif2013 .................................................. pdf2.gif
b1.gif2012 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2011 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2010 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2009 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2008 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2007 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2006 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2005 ................................................... pdf2.gif
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:05, 01/07/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,250 22,270 22,340
AUD 16,501 16,531 16,762
CAD 17,082 17,151 17,311
CHF 22,570 22,697 23,002
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:05, 01/07/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,455,000 3,555,000
XAU 3,535,000 3,555,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng