Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo thường niên

b1.gif2013 .................................................. pdf2.gif
b1.gif2012 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2011 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2010 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2009 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2008 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2007 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2006 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2005 ................................................... pdf2.gif
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:58, 27/07/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 15,761 15,790 15,979
CAD 16,656 16,723 16,842
CHF 22,567 22,694 22,954
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:58, 27/07/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,295,000 3,310,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng