Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo thường niên

b1.gif2013 .................................................. pdf2.gif
b1.gif2012 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2011 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2010 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2009 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2008 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2007 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2006 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2005 ................................................... pdf2.gif
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:18, 29/04/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,230 22,250 22,330
AUD 16,897 16,928 17,167
CAD 17,641 17,712 17,890
CHF 22,880 23,009 23,333
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:18, 29/04/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,178,000 3,378,000
XAU 3,363,000 3,378,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng