Báo cáo thường niên

b1.gif2013 .................................................. pdf2.gif
b1.gif2012 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2011 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2010 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2009 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2008 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2007 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2006 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2005 ................................................... pdf2.gif
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 16:17, 22/10/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,180 21,200 21,280
AUD 18,485 18,518 18,801
CAD 18,746 18,821 18,993
CHF 22,061 22,185 22,504
EUR 26,725 26,799 27,113
GBP 33,654 33,844 34,184
JPY 197.29 197.72 199.59
SGD 16,550 16,625 16,819
THB 600 734
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 16:17, 22/10/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,574,000 3,584,000
XAU 3,574,000 3,584,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen
Báo cáo thường niên