Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo thường niên

b1.gif2013 .................................................. pdf2.gif
b1.gif2012 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2011 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2010 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2009 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2008 .................................................. pdf2.gif
b1.gif 2007 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2006 ................................................... pdf2.gif
b1.gif 2005 ................................................... pdf2.gif
Untitled 1
Cập nhật lúc 16:39, 30/05/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,360 22,380 22,450
AUD 15,953 15,982 16,211
CAD 17,012 17,080 17,239
CHF 22,310 22,436 22,734
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 16:39, 30/05/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,228,000 3,328,000
XAU 3,316,000 3,328,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng