Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 13:59, 26/07/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,250 22,270 22,330
AUD 16,615 16,645 16,868
CAD 16,744 16,811 16,959
CHF 22,369 22,495 22,786
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:59, 26/07/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,633,000 3,647,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng