Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:53, 28/05/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 16,587 16,617 16,845
CAD 17,327 17,397 17,565
CHF 22,666 22,793 23,109
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:53, 28/05/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,100,000 3,250,000
XAU 3,484,000 3,494,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen