Skip Ribbon Commands
Skip to main content
.

Tiết kiệm không kỳ hạn
Quý khách đang ở:Trang chủCá NhânTiền gửiTiền gửi, tiết kiệm không kỳ hạnTiết kiệm không kỳ hạn
 

Tiện ích

 • Được sử dụng để thanh toán tiền vay hoặc chuyển khoản sang tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn cho chính chủ tài khoản với mức lãi suất cao hơn
 • Dùng để cầm cố vay vốn, đảm bảo mở thẻ tín dụng, sử dụng tài khoản thấu chi tại Sacombank
 • Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng hoặc thân nhân
 • Giao dịch trên tài khoản được thực hiện online trên toàn hệ thống Sacombank

Đặc tính

 • Kỳ hạn: không kỳ hạn
 • Loại tiền gửi: các loại ngoại tệ có niêm yết trên bảng công bố tỷ giá của Sacombank
 • Lãi suất: theo biểu lãi suất không kỳ hạn Sacombank công bố
 • Mức gửi tối thiểu ban đầu: 50,000đồng; 50USD/EUR hoặc ngoại tệ khác tương đương.
 • Cách thức trả lãi: tiền lãi được trả hàng tháng vào ngày cuối tháng và tự động ghi có vào tài khoản.
 • Sử dụng tài khoản: Khách hàng có thể nộp tiền mặt trực tiếp hoặc thông qua người khác nộp thay và nhận chuyển khoản về không giới hạn. Được rút tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản khác của chính chủ tài khoản.

Điều kiện và thủ tục

 • Xuất trình CMND/HC

Để biết thêm chi tiết:
Gọi: 1900 5555 88
Email: ask@sacombank.com
Đến: Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất

Các sản phẩm khác cùng nhóm Tiền gửi, tiết kiệm không kỳ hạn