Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên hệ
Liên Hệ
Danh sách chi nhánh

Xem danh sách các chi nhánh của Sacombank

Đặt cuộc hẹn

Điền thông tin vào phiếu yêu cầu. Đặt cuộc hẹn với nhân viên tư vấn của Sacombank

Hỗ trợ trực tuyến

Kết nối qua hệ thống tư vấn để nhận sự hỗ trợ từ nhân viên tư vấn của Sacombank

Email

Điền thông tin góp ý, khiếu nại và gởi về trung tâm dịch vụ khách hàng của Sacombank

Hội Sở Sacombank
  • Địa chỉ: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
  • Phường 8, Quận 3, TP HCM
  • Điện Thoại: (+84) 83 9320 420
  • Fax: (+84) 83 9320 424
  • Email: info@sacombank.com
  • Swift Code SGTTVNVX
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 07:50, 25/04/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,530 21,550 21,620
AUD 16,719 16,749 16,976
CAD 17,567 17,638 17,812
CHF 22,341 22,467 22,777
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 07:50, 25/04/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,050,000 3,200,000
XAU 3,493,000 3,508,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng