Sơ đồ website
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:35, 04/03/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,300 21,320 21,380
AUD 16,536 16,566 16,826
CAD 16,932 17,000 17,130
CHF 21,802 21,925 22,331
EUR 23,596 23,661 23,941
GBP 32,448 32,630 32,936
JPY 176.91 177.3 179.29
SGD 15,497 15,567 15,725
THB 630 693
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:35, 04/03/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,100,000 3,250,000
XAU 3,533,000 3,543,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng