Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng đại lý
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:16, 09/10/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,190 22,210 22,300
AUD 16,062 16,091 16,319
CAD 16,984 17,052 17,235
CHF 22,780 22,908 23,251
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:16, 09/10/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,950,000 3,100,000
XAU 3,380,000 3,390,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng