Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng đại lý
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:43, 31/08/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,420 22,440 22,500
AUD 15,904 15,932 16,155
CAD 16,825 16,893 17,040
CHF 23,088 23,218 23,523
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:43, 31/08/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,900,000 3,050,000
XAU 3,410,000 3,440,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng