Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng đại lý
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:40, 23/07/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,250 22,270 22,330
AUD 16,506 16,535 16,759
CAD 16,854 16,921 17,071
CHF 22,326 22,452 22,742
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:40, 23/07/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,640,000 3,660,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng