Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biểu phí
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:31, 01/09/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,430 22,450 22,510
AUD 15,825 15,854 16,076
CAD 16,953 17,021 17,170
CHF 23,069 23,199 23,504
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:31, 01/09/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,900,000 3,050,000
XAU 3,420,000 3,435,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng