Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biểu phí
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:42, 31/05/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,340 22,360 22,430
AUD 16,068 16,097 16,327
CAD 17,047 17,116 17,275
CHF 22,320 22,445 22,744
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:42, 31/05/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,225,000 3,335,000
XAU 3,325,000 3,335,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng