Biểu phí
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 11:19, 28/02/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,300 21,320 21,390
AUD 16,571 16,601 16,744
CAD 16,956 17,024 17,096
CHF 22,072 22,196 22,499
EUR 23,766 23,831 23,991
GBP 32,691 32,875 33,056
JPY 177.64 178.03 179.24
SGD 15,561 15,632 15,723
THB 630 693
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 11:19, 28/02/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,545,000 3,560,000
XAU 3,545,000 3,560,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Ho tro truc tuyen
Biểu phí