Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biểu phí
​​
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:04, 27/07/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,250 22,270 22,330
AUD 16,512 16,542 16,765
CAD 16,744 16,811 16,959
CHF 22,174 22,299 22,585
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:04, 27/07/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,639,000 3,649,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng